İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürüttüğü projeler ile günümüz şartlarında unutulmaya yüz tutmuş davranış kurallarını, öğrencilerin yaşayarak özümsemesini hedefliyor.

Toplum hayatında insan ilişkileri önemli bir yer tutar. Nezaketi, inceliği bir alışkanlık haline getiren; önce kendisine, sonra da karşısındakine saygılı olmasını bilen insanların, ihtiyaçlarını daha kolay temin edecekleri ve daha çok mutlu olacakları açıktır. Bu düşünceyle, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul’daki okullarda çalışmalar başlatıldı. Davranışlar insanın hem toplumsal ilişkilerini hem de tabiat ile olan ilişkilerini kapsayan bir kavramdır. Bu kavramdan bahsedildiğinde esasında insanın hem insanla hem de canlı cansız tüm var olanla ilişkileri düşünülmelidir. Bugün en fazla ihtiyaç duyduğumuz saygı, nezaket, yumuşak huy ve haya davranışların temelinde yer almalıdır. Bunların bütün olarak hayat bulduğu bir şahsiyet inşa etmek gerekmektedir.

Toplumsal ilişkilerimizde, erdemli davranışları yaygınlaştırmak, kadim ilişki biçimlerini ortaya çıkartmak yolu ile gerçekleşebilir ve günümüze özgü durumlar karşısında da kendi kültürel kodlarımıza uygun davranış kalıpları oluşturarak, bunları da hayata geçirebiliriz. Telefon, internet, trafik, toplu taşıma, seyahat, tiyatro vb konular da davranışlarımızın gözden geçirilmeye ve bu konuların ayrı ayrı ele alınarak doğru davranış biçimlerinin belirlenme ihtiyacı vardır. Bu konular yeni gibi görünse de esasen kadim değerlerden alınacak ilkelerle ilişkilendirilmeye uygundur.

Bu konuda ki proje fikri, kökleri atalarımızın hayatlarında olan kurallardan gün gün uzaklaşıldığına şahit olmaktan doğmuştur. Geçmişte geniş aile içerisinde doğal olarak öğrenilen davranış kalıpları çekirdek aile ile artık öğrenilememektedir. 1980 sonrası göç hareketleri de nesilden nesile aktarılan bu kuralları öğrenmede bir kesinti oluşturmuştur. İç göçün artmasıyla sosyal kırılma, modernleşme, toplumsal deformasyon ve anominin bir neticesi olarak kaybolmaya yüz tutan davranış kalıplarının tekrar çocuklarımızın gündemine dâhil etme misyonu, günümüzde eğitim kurumlarının vazifesi haline gelmiştir. Bu kuralları nesillere aktarmada en etkili olacak kişilerse öğretmenlerdir. Projelerde bu öğretmenlerden kast edilen tek bir branş değil tüm kademelerde görev yapan her branştan mesuliyet sahipleridir.

“Ağaç yaşken eğilir” atasözümüzden hareketle nasıl davranılacağını, öğrenmenin öncelikle ailede olmak koşuluyla, küçük yaşta öğrenilmesiyle okul çağına gelen çocuk toplum içerisinde yaşama biçimini öğrenmeye başlar. Çocuk doğrusunu öğrenmediği her kuralı yaşayarak, akranından öğrenme yolunu tercih eder ki bu çoğu zaman istenmeyen sonuçlara neden olur. Bu nedenle doğru eylemleri davranış haline getirmek ve bunları sürekli kılmak önemlidir. Bu gerçekleştiğinde suç işleme oranın düşmesi, insanların daha mutlu olması, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan ilişkiler, ahlaklı, dürüst şahsiyetlerin artması gibi pozitif durumları da açığa çıkarmayı başarabiliriz.

Projeler ve çalışmalarımızın öncelikli ve ilk hedef kitlesi İstanbul'da bulunan tüm öğrencilerdir. Bunun yanı sıra çalışma sonuçlarımızın hem öğretmen hem idareciler hem de aileler üzerinde olumlu etkiler yapması beklenmektedir. Eğitimin paydaşları olarak bu kesimlerde oluşacak etki çalışmaların bir diğer hedefi olan okul iklimi oluşmasını sağlayacaktır.

Toplumumuzda güzel davranış konusundaki eksiklikler ve bu konuda yapılacak çalışmalara duyulan ihtiyaç sıklıkla dile getirilmektedir. Fakat bu konudaki çalışmaların nasıl yapılacağı ortaya konulmamıştır. Projelerimiz kapsamında yapılan çalışma sonunda teoriyi değil pratiği öne çıkaran bir yöntem belirlenmiş ve planlamalarımız bu yönde gerçekleşmiştir. Eğiticilerin model olduğu, yaşantı yoluyla davranış kalıplarının öğretildiği örtük bir öğrenme programı öngörülmüştür. Bu yöntemlerin sonunda oluşacak bir okul ikliminin de sürekli hale gelmesi uygulanan yöntemlerdeki başarı ile ilintilidir.

Bu çerçevede İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından akademisyenlerin, öğretmenlerin, sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla bir çalıştay gerçekleştirilmiş, ders materyalleri hazırlanmış, seminerler planlanmış ve yarışmalar düzenlenerek toplumumuza daha erdemli, ahlaklı bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak hedeflenmiştir.

Ahlak insanı aileyi ülkeyi dünyayı çok daha güzel yapar...

...Masal Yarışması

İlk Üçe Giren Masallar

  • İçimizdeki İnciler
  • Letafet ve Ali Nazik
  • Bilmeceli Masal

...

...

Bizimle İletişime Geçin

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

  • Adres: İmren Öktem Caddesi Eski Sultanahmet Adliye Sarayı No 1 Sultanahmet Fatih/İSTANBUL
  • Telefon: (212) 455 04 00